Летни групи за деца на служители и преподаватели на НБУ

Летни групи за деца на служители и преподаватели на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Маргарита Димитрова Станкова-Стоянова доц. д-р
Статус:
реализиран

1. Организиране и провеждане на летни групи за деца на преподаватели и служители на НБУ през месеците юли, август и септември от екип, включващ външни специалисти (обучители), 1 мениджър и студенти на


Екип:

  • доц. д-р Маргарита Станкова - преподавател
  • ас. Цвета Каменски - служител