2014 Лятна школа за сравнителни проучвания на конфликти (2014 Summer School in Comparative Conflict Studies)

2014 Лятна школа за сравнителни проучвания на конфликти (2014 Summer School in Comparative Conflict Studies)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгений Александров Дайнов проф. д-р
Статус:
реализиран

Участието на студент от НБУ в 2014 Лятна школа за сравнителни проучвания на конфликти (в периода 30.06. - 07.07.2014г.) и последващото представяне на материалите и докладът от обучението, допринася за напредъка на университетското образование чрез достъпно интердисциплинарно и специализирано обучение по международни стандарти. Чрез включването на студенти в такива научни форуми, университетът формира предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния демократичен свят.
Линк към филмче:
https://www.youtube.com/watch?v=OJ0xMzBjTLQ


Постигнати резултати


•Участие в 2014 Лятна школа за сравнителни проучвания на конфликти (2014 Summer School in Comparative Conflict Studies);
•Изготвяне на доклад от проведеното обучение за нуждите на Департамент „Политически науки“;
•Създаден контакт за бъдещи партньорства между Департамент „Политически науки“ и партньорство с Факултета по медии и комуникация на Белградски университет.


Екип:

  • проф. д-р Евгений Дайнов - преподавател
  • Теодор Пумпалов - студент