История и нейните интерпретации

История и нейните интерпретации
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране на научна конференция “История и нейните интерпретатори” в Созопол (20 – 22 септември 2014 г.), посветена на 20-годишнината на деп. “История” за преподаватели и студенти от деп. “История”, “Публична администрация”, “Политически науки”, “Нова българистика”, “Философия и социология”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методи”, СУ “Св. Кл. Охридски”, Институт за исторически изследвания, БАН, учители от СОУ, Фондация С.Е.Г.А.


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител