Гостуване на спектакъла “Роберто Зуко” на сцената на Драматичен театър “Гео Милев”, град Стара Загора

Гостуване на спектакъла “Роберто Зуко” на сцената на Драматичен театър “Гео Милев”, град Стара Загора
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Атанас Красимиров Атанасов
Статус:
реализиран

Роберто Зуко е учебен спектакъл на студенти от програма “Театър” на НБУ, представен на сцената на Университетски театър през март 2012 г. Режисьор на спектакъла е известният български режисьор и актьор Асен Блатечки.
От премиерата си “Роберто Зуко” се утвърждава като едно от обичаните и посещавани представления от репертоара на Университетски театър.
Гостуването на спектакъла на сцената на Драматичен театър “ Гео Милев” гр. Стара Загора се състоя на 22 март 2013 г. Тази покана предоставя възможност за по-широка изява на студентите, участващи в проекта, а също така и популяризирането на НБУ, Университетски театър и департамент “Театър”.


Постигнати резултати


1. 95% запълняемост на залата и посещение от хора;
2. Популяризиране на дейността на студенти и дипломанти от деп. “Театър”;


Екип:

  • Атанас Атанасов - студент
  • Яна Мошолова - студент