Семинар в Мемориалния и изследователски център за Холокоста – Яд ва-Шем (International School for Holocaust in Yad Vashem), Йерусалим

Семинар в Мемориалния и изследователски център за Холокоста – Яд ва-Шем (International School for Holocaust in Yad Vashem), Йерусалим
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Румен Луизов Генов проф. д-р
Статус:
реализиран

Комплексът Яд ва-Шем е построен на хълма Херцл в западен Йерусалим и включва няколко сгради и паметници от различен вид и с особено силно въздействие. Център на комплекса е Музеят на Холокоста, сграда с авангардна архитетура в чиито зали са представени различни експонати, документи и телевизионни екрани, които разкриват историята на антисемитизма и различните стадии на преживените ужаси по време на Холокоста. Отделено е място и на България – „страната, която спасява своите евреи“.
Важна част от Яд ва-Шем е международният изследователски център, включително неговия Европейски отдел. Там през септември 2014 г. се проведе първия български семинар с участието на 20 преподаватели от средни училища от различни места в България, и от четири университета, в това число и от НБУ, проф. Румен Генов. На семинара те се срещнаха с водещи израелски историци като проф. Йехуда Бауер, д-р Рафи Ваго и други, с изследователите на историята на българските евреи – д-р Моше Мосек, д-р Шломо Шалтиел, с проф. Еял Навех – ръководител на забележителен проект за съвместен израелско-палестински учебник по история. Проведени бяха семинари, уъркшоп, посещения на съответните обекти на комплекса.
Семинарът допринесе за по-адекватното представяне на историята на Холокоста пред българските ученици и студенти, както и за възпитаване на отношение на историческата памет, дори когато тя се отнася за трагични и травматични събития.


Екип:

  • проф. д-р Румен Генов - преподавател