Паневропейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето - Pan European Exchange for Child Protection Curriculum -

Паневропейски обмен на учебни програми в сферата на закрила на детето - Pan European Exchange for Child Protection Curriculum -
Финансиране:
Външен

Еразъм +

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Галина Атанасова Маркова-Дерелиева д-р
Статус:
действащ