Уъркшоп на Даниел Либескинд към Академично архитектурно ателие (ААА) на деп. Архитектура

Уъркшоп на Даниел Либескинд към Академично архитектурно ателие (ААА) на деп. Архитектура
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Пеньо Досев Столаров проф. д-р
Статус:
реализиран

1. Провеждане на уъркшоп с участието на арх. Даниел Либескинд за студенти на НБУ;
2. Публична лекция на арх. Либескинд в НБУ.
Уъркшопът на проф. арх. Даниел Либескинд (4 – 8 март 2013 г.) включи избрани проекти от гр. София и нейните околности и имаше за цел да помогне за избирането на гр. София за културна столица на Европа през 2019 г. Съществена цел на проекта бе работата на студентите от деп. „Архитектура“ под ръководството на световноизвестния архитект да бъде свързана с конкретни задачи и да допринесе за напредъка на университетското образование чрез достъпно специализирано обучение, по международни стандарти.


Постигнати резултати


1. Сертификати за участие на 59 студенти;
2. Изложба на проектите в Съюза на архитектите;


Екип:

  • проф. д-р Пеньо Столаров - преподавател
  • Даниел Либескинд - преподавател