НЕЩО МЕ ГРИЗЕ – театрален спектакъл по текстове на Камен Донев

НЕЩО МЕ ГРИЗЕ – театрален спектакъл по текстове на Камен Донев
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Снежина Петрова Петрова доц.
Статус:
реализиран

Учебен театрален спектакъл по текстове на Камен Донев
Постановка доц. Снежина Петрова
Консултант режисьор Десислава Шпатова
Участват
Красимир Стоянов Спиридонов
Емануил Христов Костадинов
Добромир Бориславов Тончев
Галин Дончев Великов
Катерина Христова Златарова
Яна Иванова Грозданова
Премиера 3 и 14 ноември 2014 г., 18.30 часа, Университетски театър

„Човек опознава света и себе си през играта. Играта продължава, докато любопитството ни е живо и рутината не ни владее. Сюжетът й не е важен, а само следването на темата. Четирима мъже разиграват няколко вечни сюжета – войната, като абсурдна битка с враг-фантом и срещата с другото бойно поле на мъжа – Жената. Третата игра е свързана с музиката като територия на свобода и истинска среща. Текстовете на Камен Донев ни предизвикаха да поиграем с тези теми и да изпитаме способността си да мислим наивистично и да отхвърлим бремето на сериозността.“

Постановката е организирана около два драматургични текста на Камен Донев – „Четири чифта пагони“ и „Карнавал“, от сборника „Всичко до тук“. Във фазата на учебния процес, проектът се водеше от Снежина Петрова. В рамките на няколко месеца през 2014г. се направиха опити за обединяване на различни текстове от Камен Донев в едно драматургично цяло, като изходния текст беше „Четири чифта пагони“. Снежина Петрова работи със студенти от четвърта година на Бакалавърска програма „Театър“. В края на този етап беше установена драматургичната композиция и тогава в репетиционния процес се включи режисьорът Десислава Шпатова, която доведе проекта до завършен вид – спектакъл.
Постановъчната работа с български автори е част от приоритетната дейност на деп.“Театър“ на НБУ.


Екип:

  • доц. Снежина Петрова - преподавател
  • гл. ас. д-р Десислава Шпатова - преподавател
  • Галин Великов - студент
  • Добромир Тончев - студент
  • Емануил Костадинов - студент
  • Катерина Златарова - студент
  • Красимир Спиридонов - студент
  • Яна Грозданова - студент
  • Любомир Джустров - студент