Медиите в България: 25 години по-късно

Медиите в България: 25 години по-късно
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Райна Борисова Николова проф. д.н.
Статус:
реализиран

31.10.2014 г., 09:00 часа
Корпус 1, Аула - откриване
210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“ - Секция 2
310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ - Секция 3
409 аудитория „Васил Стоилов“ - Секция 4

Организатор:
департамент „Право“

Водещ на пленарните заседания:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Лектори:
доц. д-р Райна Николова, НБУ
доц. д-р Георги Лозанов, СЕМ

Събитието срещна на едно място мненията на представителите на научната мисъл, практиците от медиите и неправителствения сектор, както и представителите на съдийското съсловие. На конференцията се дискутират предимствата и недостатъците в развитието на медийния сектор в България през последния четвърт век. Обсъждането съдейства за сериозен професионален анализ по темата и би стимулирало зараждането на идеи, които да намерят реализация в законодателството, правоприлагането и тълкуването на нормативната уредба.

С конференцията организаторите възнамеряват да се положи началото на интернет сайт, в който да намерят място материалите от конференцията и който след нейното провеждане да се занимава с проблемите на медиите в различни аспекти - правни, политически, философски, социологически, психологически, телекомуникационни и др.

Събитието е отправна точка за създаването на интердисциплинарен общоуниверситетски семинар, който в дългосрочен план да изследва и наблюдава медийното развитие, включително чрез кандидатстване по различни научни проекти и сътрудничество с национални и чуждестранни изследователски центрове.


Постигнати резултати


Сборник с научни публикации от конференцията


Екип:

  • проф. Райна Николова д.н. - преподавател
  • проф. д-р Екатерина Михайлова - преподавател
  • проф. д-р Веселина Манева - преподавател
  • доц. д-р Ивайло Стайков - преподавател
  • доц. д-р Катерина Йочева - преподавател
  • доц. д-р Деница Топчийска - преподавател
  • доц. д-р Петя Неделева - преподавател
  • Анелия Веселинова Янкова - служител
  • Веселина Василева - служител
  • гл. ас. д-р Христо Чукурлиев - служител