Участие на проф. д-р Марио Хосен като жури и представител за Европа от името на НБУ на Third Euroasia International Violin Competition

Участие на проф. д-р Марио Хосен като жури и представител за Европа от името на НБУ на Third Euroasia International Violin Competition
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Марио Хусен Хосен проф. д-р
Статус:
реализиран

Проф. Марио Хосен е поканен официално като професор на НБУ от организаторите на Третия международен конкурс за цигулари „ЕвроАзия“ (27 март – 4 април 2013 г.), който се проведе в Токио, Япония.


Постигнати резултати


Спечелени 2 награди от младши студенти в НБУ, ученици на проф. Марио Хосен;


Екип:

  • проф. д-р Марио Хосен - преподавател
  • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова - преподавател