Ананиевски четения в Санкт-Петербургския университет 2014

Ананиевски четения в Санкт-Петербургския университет 2014
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Сергей Симеонов Игнатов проф. д.н.
Статус:
реализиран

През 2014 г. държавният университет в Санкт-Петербург навършва 25 години от своята модерна история. В чест на събитието се организират Ананиевски четения, на които са поканени отличени възпитаници и утвърдени учени от школата на СПбУ.

Проф. Сергей Игнатов е поканен като почетен гост на честванията, представител на Нов български университет и основател на египтологическата школа в България. На 23 октомври 2014 г. е изнесъл лекция в Бялата зала на Мариинския дворец и е взел участие в кръгла маса на тема: „Политиката като професионална дейност. Психологически аспекти“.


Екип:

  • проф. Сергей Игнатов д.н. - преподавател