Изложба на непоказвани рисунки от архива на проф. Васил Стоилов в Музея на НБУ

Изложба на непоказвани рисунки от архива на проф. Васил Стоилов в Музея на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

По повод навършването на 110 години от рождението на големия български художник проф. Васил Стоилов, проектът е свързан с представянето за пръв път пред публика на част от „дерението Васил Стоилов“ – неговите рисунки и ескизи.
Рисунките са показани за първи път в изложба и не са известни на публиката, което съвсем естествено повишава интереса към тях. Във връзка с изложбата е отпечатан каталог, в който тези творби са публикувани за първи път.


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • доц. д-р Ясен Захариев - преподавател
  • Ели Николаева Тодорова - служител
  • Димо Георгиев - служител
  • Иван Георгиев Звънчаров - служител
  • доц. д-р Ружа Маринска - преподавател