23та Международна изложба за градско планиране, Белград/23rd International Urban Planners’ Exhibition, Belgrade

23та Международна изложба за градско планиране, Белград/23rd International Urban Planners’ Exhibition, Belgrade
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Миряна Стоилова Йорданова-Петрова преп. д-р
Статус:
реализиран

Международният салон на урбанизма е ежегоден форум на архитекти в областта на устройственото проектиране, организиран от Дружеството на урбанистите на Република Сърбия, Института по архитектура и урбанизъм, Сърбия и Дружеството на урбанистите, Белград.
Събитието по представянето в изложбата на селектираните от специализирано жури проекти бе организирано в залите на Драматичния театър на Белград, една изключително стилна нова сграда, единство между стара и нова архитектура, с интелигентен детайл и добре пропорционирани пространства. Над 500 сръбски и чуждестранни архитекти са уважили събитието.
Всеки участник получи каталог с номинираните проекти от изложбата.
В тазгодишния салон са представени проекти в 11 категории - Пространствени планове; Генерални урбанистични планове; Застроителни и регулационни планове; Работни устройствени планове; Урбанистични проекти и реализации; Конкурси; Опазване на околната среда в публикации и планове; Проучвания и изследвания в областта на урбанистичното планиране; Прилагане на информационни технологии; Публикации; Студентски проекти.
От общо 150 проекта 32 са студентски във всички категории. Подборът и журирането на проектите е осъществен от международно жури под председателството на проф. д-р Миодраг Ралевич.
Голямо внимание беше отделено на студентските проекти. Участници в Международния салон на урбанизма са студенти по архитектура и урбанизъм от 18 държави, като за изложбата от номираните 32 проекта, 6 са международни. Сред тази престижна селекция бе отличен и един български проект – на студентката от Програма „Архитектура“ на Нов български университет, Василена Стефанова. Проектът успешно представя творческите способности на авторката и защити високото ниво на архитектурната школа в Нов български университет. Участието на Василена в този престижен форум привлече вниманието към българската архитектура и градоустройство, към Нов български университет, постави началото на много творчески контакти и сътрудничество в бъдеще в контекста на един артистичен и творчески форум с представители от Архитектурния университет, Белград, Архитектурния университет, Черна гора, Факултета по архитектура и урбанизъм на Политехнически университет, Тимишуара, Румъния, Департамента по архитектура, Технически университет, Крит, Гърция, Департамента по архитектура и урбанизъм, факултет по технически науки, Нови Сад, Волгоградския държавен университет по архитектура и градоустройство, Русия, Архитектурния факултет, Ниш, Департамента по архитекура и градоустройство, Политехнически университет, Бари, Италия, Архитектурния факултет, Любляна, Словения, Архитектурния факултет, Загреб, Р. Хъватска, Архитектурния факултет на Чешки Технически Университет, Прага, Чехия, Архитектурния факултет, Солун, Гърция, Архитектурния факултет, Бат, Великобритания, Департамента по архитектура, Косовска Митровица.


Екип:

  • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова - преподавател
  • Василена Стефанова-Алексиева - студент
  • проф. д-р Александър Александров - преподавател