Школа Състезателно програмиране 2014 г.

Школа Състезателно програмиране 2014 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Николай Киров Киров доц. д-р
Статус:
реализиран

От 2002 г. през м. май се провежда Републиканска студентска олимпиада по програмиране (РСОП), чието домакинство през 2015 г. се пада на Югозападен университет „Неофит Рилски“. За успешното участие на студентите от НБУ е необходима допълнителна работа с изявени студенти от програмите на департамент „Информатика“. Школа „Състезателно програмиране“ провежда занятията си ежеседмично в НБУ. Лекторите са преподаватели от НБУ, БАН и СУ. Студентите са ангажирани в подготовка на теми от програмата на школата, като най-добрите презентации биват наградени.

Повече информация за школата: nikolay.kirov.be/2015/WCP/WCP.html


Екип:

  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • доц. д-р Ласко Ласков - преподавател
  • гл. ас. Емил Келеведжиев - преподавател