Участие с доклад в международен уъркшоп на тема “Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI”

Участие с доклад в международен уъркшоп на тема “Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ирина Иванова Генова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проф. д-р Ирина Генова представи доклад на тема „Модернизъм и национална идея – отражения на Първата световна война. Случаят на България в контекста на Югоизточна Европа“ по време на международен уъркшоп на тема “Nationalism and Cosmopolitanism in Avant-Garde and Modernism: The Impact of WWI”.

Форумът се проведе от 27 до 29 ноември 2014 г. в Прага и е организиран от Института по история на изкуството.


Екип:

  • проф. д-р Ирина Генова - преподавател