Български културни ценности в Рим

Български културни ценности в Рим
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Цветанка Благоева Чолова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът цели проучване и разработване на няколко дискусионни в съвременната историческа наука изследователски проблеми, свързани с българското културно наследство в Италия с антични и средновековни паметници: „Сандъчето от Терачина“ – документиране и проучване от проф. Цветана Чолова; „Колосът на Аполон от Каламис – опит за идентификация“ – доц. д-р Зарко Ждраков; „Българско присъствие във вечния град: от Св. Кирил до Асен Пейков“ – проф. Румен Генов. Към преподавателския екип се включват и студент и докторант от деп. „История“.


Екип:

  • проф. д-р Цветанка Чолова - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател
  • проф. д-р Румен Генов - преподавател
  • Цвета Стоянова - студент
  • Денис Сабинов Исаев - докторант
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител