Три и половина – театрален спектакъл с участието на артисти с трайни физически увреждания с премиера на 3.12. – Международен ден на хората с увреждания

Три и половина – театрален спектакъл с участието на артисти с трайни физически увреждания с премиера на 3.12. – Международен ден на хората с увреждания
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Възкресия Вихърова Анастасова доц. д-р
Статус:
реализиран

По текстове на Дарио Фo и Фрaнкa Рaме

ПРЕМИЕРА

03.12.2014 Г., 18.30 ч.

Университетски театър, НБУ
По случай Международен ден на хората с увреждания


Режисьор: Кристиана Бояджиева
Сценография: Георги Батилов
Музикално оформление: Боян Панов

Участват актьори от Група за алтернативен театър: Нина Жишева, Живодар Жишев, Вероника Янакиева - Христова, Анжела Пенчева и Петко Сталинчев; Николай Марков – студент програма „Театър“, Мирослава Захова и Александра Манчева – студенти от програма „Танцов театър“


Екип:

 • доц. д-р Възкресия Вихърова - преподавател
 • Кристиана Бояджиева - студент
 • Вероника Николаева Янакиева Христова - служител
 • Нина Кирилова Жишева - служител
 • Живодар Маргаритов Жишев - служител
 • Анжела Недкова Пенчева - служител
 • Николай Марков - студент
 • Александра Манчева - студент
 • Мирослава Захова - студент
 • Георги Тодоров Батилов - служител
 • Мартин Красимиров Люцканов - служител
 • Боян Георгиев Панов - служител
 • Мартин Томов Стоянов - служител