Участие в Международна конференция “Да движим Съюза напред: участие, растеж, устойчивост"

Участие в Международна конференция “Да движим Съюза напред: участие, растеж, устойчивост
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Иван Иванов Начев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Гл. ас. Кирил Аврамов представи НБУ по време на Международната конференция Moving the Union Forward Involvement, Growth, Sustainability в Рига, Латвия (4 – 5 декември 2014 г.). Конференцията бе организирана от Латвийския институт по международна отношения, в сътрудничество с Европейската асоциация за трансполитически изследвания (ТЕПСА) и проекта Тезей, с подкрепата на Fritz Thyssen Stiftung и Представителството на Европейската комисия в Латвия.
Конференцията е официално събитие на Латвийското председателство на ЕС. Целта на проекта е включването на НБУ в нови научни мрежи и приемането му за пълноправен член на ТЕПСА (най-старата трансевропейска изследователска мрежа в ЕС).


Екип:

  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • гл. ас. д-р Кирил Аврамов - преподавател