Международна научна конференция “Нови потребителски практики на XXI век – антропологични перспективи” (New Consumer Practices of the XXI century – anthropological perspectives)

Международна научна конференция “Нови потребителски практики на XXI век – антропологични перспективи” (New Consumer Practices of the XXI century – anthropological perspectives)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Евгения Георгиева Благоева доц. д-р
Статус:
реализиран

Международната научна конференция “Нови потребителски практики на XXI век – антропологични перспективи” е замислена като втори завършващ етап на изследователския проект “Нови потребителски практики в България”, финансиран от ЦФСР на НБУ през периода 2010-2011 г. До края на настоящата година ще бъде публикуван томът с резултати от първия етап на проекта. Вторият етап (одобрен по принцип от Фонда през февруари 2011 г.) предвижда провеждането на научна конференция по темата, планирана за втората половина на април 2015 г. В нея се включат и петима значими международни учени с признат принос в изследователската сфера на проекта, както и петнадесет български участници – от НБУ, СУ и ИЕФЕМ на БАН. Почетен гост-лектор на конференцията е световноизвестният теоритик на постмодерността и консумативната култура проф. Майк Федърстоун от Goldsmiths University Colledge – Лондон. Той е почетен професор на университети в Барселона, Женева, Киото, Сан Паоло, Токио и Ванкувър. Неговите книги са преведени на 16 езика. В рамките на събитието проф. Федърстоун дари на библиотеката на НБУ цялото течение на поредицата ”Theory, Culture and Society”, чиито главен редактор е той. Освен проф. Федърстоун участие в конференцията вземат и доктор Юсон Йънг от Wayne University Detroit (позната с многобройните си изследвания върху консумативната култура на постсоциализма в България), д-р Томоко Тамари и д-р Магдалена Крачун от Goldsmiths University Colledge – Лондон, д-р Илдико Едрей от Етнографския Институт на Сръбската академия на науките и д-р Алики Ангелиду от Университет “Пантейон” – Атина.


Екип:

  • доц. д-р Евгения Благоева - преподавател
  • проф. д-р Пламен Бочков - преподавател
  • доц. д-р Цвете Лазова - преподавател
  • д-р Искра Велинова - преподавател
  • проф. д-р Кристиан Банков - преподавател
  • гл. ас. д-р Росица Генчева - преподавател
  • гл. ас. д-р Невена Димова - преподавател