Пътуващ семинар Древна Македония

Пътуващ семинар Древна Македония
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Татяна Кирилова Шалганова доц. д-р
Статус:
реализиран

Пътуващ семинар на деп. „Изкустствознание и история на културата“ в Северна Гърция (Солун – Катерини Паралия – Вергина – Верия – Пела - Дион) се проведе от 22 до 24 март 2013 г. Областта е богата на антично художествено наследство, сравнимо с тракийския художествен опит – важна съпоставка в подготовката на бъдещите изкуствоведи, културолози и траколози.

По време на пътуването проф. Иван Маразов и доц. Татяна Шалганова изнесаха лекции пред участниците в семинара. Проф. Маразов чете лекции в археологическия музей в Солун, а доц. Шалганова във Вергина, Дион, Пела и Верия. Студентите от МП „Тракия и културата на древния свят“, стипендианти на Фондация „Тракия“ представят подготвени от тях разработки по отделни проблеми на изкуството и културата в древните македонски столици.

По време на пътуващия семинар са направени фотографии в музеите и културните паметници, които ще се използват широко в учебния процес.
Резултатите са представени на пост-пътуващ семинар на тема „Културното пространство на Древна Македония“.


Екип:

  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател
  • проф. Иван Маразов д.н. - преподавател