Cultural nights at NBU

Cultural nights at NBU
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Джафар Салманов
Статус:
реализиран

Проектът, който бе организиран на 19.03.2015 г. цели социализиране между български и чуждестранни студенти на НБУ. Събитието е посетено от 40 студенти, част от които са участвали и в представянето на страните си.


Екип:

  • Джафар Салманов - студент
  • Нада Али Абу Хамеда - студент
  • Стефан Стефанов - студент