Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца осигурява сигурност на децата, участващи в процеса на деинституционализация чрез консултации, изследвания, лобиране и обучение

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца осигурява сигурност на децата, участващи в процеса на деинституционализация чрез консултации, изследвания, лобиране и обучение
Финансиране:
Външен

фондация ОАК

Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Галина Атанасова Маркова-Дерелиева д-р
Статус:
действащ

Целта на проекта е да гарантира, че деинституционализацията като държавен приоритет ще се проведе като процес, цетнриран върху детето;
Проектът има за задача да осигури деинституционализация, в която децата са активни участници;
Планирано е създаването на система за мониторинг на деинституционалидзацията и лобиране за интегриране на препоръките към процеса за деинституционализация в практиката;
Предвидено е създаване на обучителни модули за работа с деца и родители и провеждане на изследване "Деинституционализация - случаят България";
/част 2/;
Включено е създаването на система за насърчаване и поддържане на участието на деца във вземането на решения за системата от услуги в общността.


Екип:

  • д-р Галина Маркова-Дерелиева - преподавател
  • Елен Александрова Митова-Иванова - служител
  • Борислава Любомирова Мечева - служител
  • Валентина Сандова Симеонова - служител