Осигуряване провеждането на Кръгла Маса и I-ва Национална конференция “Храни”, организирани от НБУ

Осигуряване провеждането на Кръгла Маса и I-ва Национална конференция “Храни”, организирани от НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Галина Христова Сачанска доц. д-р
Статус:
реализиран

На 22 март 2013г. от 9 до 19 ч. в 409 аудитория, I корпус на НБУ се проведоха Кръгла маса „Безопасност на храните: образование и кадри. Проблеми и перспективи“ и I-ва Национална научна конференция „Храни“, организирани от деп. „Здравеопазване и социална работа“.
• Кръгла маса „Безопасност на храните: образование и кадри. Проблеми и перспективи“ (10 - 12 ч.) – се обсъжда съдържанието на новата МП „Безопасност на храните“ с представители на бизнеса: Българска агенция по безопасност на храните, Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България, Пикадили, Челебиеви ООД;
• Научна конференция (13 – 19 ч.) – участниците са преподаватели и учени от НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, БАН, ХТМУ, Лесотехнически университет и др.
• Интернет сайт на събитието: http://ebox.nbu.bg/medconf13/


Екип:

  • доц. д-р Галина Сачанска - преподавател
  • Александър Томов - студент
  • Мирослава Минчева - студент
  • Валерия Василева - студент
  • Николай Димов - студент
  • Цветомир Дамянов - студент
  • Гергана Колева - студент