КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА “ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”

КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА “ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Людмил Любомиров Георгиев проф. д-р
Статус:
реализиран

През 2013 г. се навършват 20 години от стартирането на първата в Република България програма по публична администрация, създадена в НБУ. Целта на проекта е да се проведе кръгла маса с международно участие в НБУ, организирана от деп. „Публична администрация“ на 14 и 15 юни 2013 г., на която да се направи равносметка за утвърждаването и развитието на програмите по публична администрация в България и партньорските университети. В работата на кръглата маса са поканени всички ръководители на научни звена от 12 български университета, които провеждат обучения в бакалавърски, магистърски и докторски програми по публична администрация, както и изявени студенти от НБУ, също така и представители на научната общност от чуждестранни университети, с които деп. „Публична администрация“ на НБУ традиционно си сътрудничи.
Представените научни доклади са публикувани в юбилеен брой на Годишник на деп. „Публична администрация“ на НБУ. Докладите представят актуални въпроси за образованието, изследванията и кариерното развитие в публичната администрация.


Постигнати резултати


Публикуване на докладите от кръглата маса в юбилеен брой на Годишник на деп. “Публична администрация” на НБУ;


Екип:

  • проф. д-р Людмил Георгиев - преподавател
  • проф. д-р Николай Арабаджийски - преподавател
  • доц. д-р Георги Пеев - преподавател
  • доц. д-р Мария Николова - преподавател
  • доц. д-р Юлияна Гълъбинова - преподавател
  • доц. д-р Албена Павлова - преподавател
  • гл. ас. д-р Милена Караджова - преподавател
  • гл. ас. д-р Ангел Стефанов - преподавател
  • доц. д-р Елена Благоева - преподавател