Участие на проф. Иван Бонев Гацов д.н. в 78-ма Годишна конференция на Society for American Archaeology

Участие на проф. Иван Бонев Гацов д.н. в 78-ма Годишна конференция на Society for American Archaeology
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Иван Бонев Гацов проф. д.н.
Статус:
реализиран

В рамките на проекта са представени в работната секция “Stone Tool Production Old and New World” последните резултати от изследванията на каменни сечива в ареала на юг и изток от Мраморно море, както и обектите от Егейския бряг на Турция, които хронологически се отнасят към периода 7-5 хил. пр. Хр.
В доклада, изнесен от проф. Иван Гацов, д.н. и гл. ас. Петранка Неделчева са представени основните характеристики на каменните ансамбли от един много важен за процесите на неолитизацията район – Централна Северозападна Мала Азия. Спецификата на каменната технология е разгледана в светлината на проблематиката за снабдяване с каменни суровини, приложение на техниките с натиск, проблематиката за снабдяването с обсидиан, проблемите, свързани с произхода на тази технология. В презентацията са включени новооткрити от последната година находки от ареала между Мраморно и Егейско море.


Постигнати резултати


1. Изложба в Лаборатория по археометрия и експериментална археология;
2. Представяне на резултатите от конференцията на лекция в НБУ;


Екип:

  • проф. Иван Гацов д.н. - преподавател