Участие в 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference

Участие в 4th Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Биляна Виргилова Костова доц. д-р
Статус:
реализиран

Четвъртата Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovak Thermoanalytical Conference е организирана от Чешката група по термален анализ и университета в гр. Пардубице, факултета по химични технологии.
Основната цел на конференцията е представяне на научна работа, провеждане на научни дискусии и обмен на идеи между учените, които работят в областта на термичните анализи и калориметрията. Тези два метода имат широко приложение при изследване на неорганизчни, органични и биологични материали, кинетика и реактивната способност на твърдите вещества, хранителни системи и т.н.
В тази конференция НБУ бе представен от гл. ас. Биляна Костова (деп. „Природни науки“) чрез две теми, разработени съвместно с колеги от българската и словашката академии на науките. Участието в конференция дава възможност за установяване на контакти и обсъждане на идеи за бъдещи съвместни проекти с изследователи от Европа.


Постигнати резултати


1. Представен съвместен доклад по време на конференцията;
2. Публикуване в сборника на конференцията и в импакт-факторно списание;


Екип:

  • доц. д-р Биляна Костова - преподавател
  • проф. д-р Вилма Стоянова - преподавател