Университетски театър на НБУ на “Нова сцена” – “Домът на Бернарда Алба” и “Ковачи”

Университетски театър на НБУ на “Нова сцена” – “Домът на Бернарда Алба” и “Ковачи”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ася Христова Иванова доц. д-р
Статус:
реализиран

През м. февруари 2013 г. стартира проекта „Университетски театър на НБУ на „Нова сцена“ с времетраене февруари-юни 2013 г. С него стартира успореден сезон на УТ на НБУ на новооткритата „Отворена сцена“ /бивш театър „Сълза и смях“, София/. В рамките на проекта избрани представления от репертоара ще гостуват на „Раковска“.
Заглавието, определено за м. март 2013 г., е „Ковачи“ от Алек Попов. Това е второто предстаяление на „Ковачи“ на същата сцена (25 февруари 2013 г.).

През м. април представлението, което гостува на „Раковска“, бе „Домът на Бернарда Алба“ с участието на проф. Цветана Манева. За участващите в спектакъла студенти това е дипломно представление.


Постигнати резултати


1. Реализирани приходи от двете представления;
2. Медийно отразяване на гостуванията;
3. Предоставяне на възможности за изява на студентите от НБУ;


Екип:

  • доц. д-р Ася Иванова - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - служител
  • доц. Възкресия Вихърова - преподавател
  • Стойка Стефанова - студент
  • гл. ас. д-р Стефания Темелкова - преподавател
  • доц. д-р Калина Христова - преподавател
  • доц. д-р Кристиян Постаджиян - преподавател
  • доц. д-р Антоанета Петрова - преподавател