Археологични разкопки в Египет

Археологични разкопки в Египет
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Теодор Арсов Леков доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът е продължение на археологическите разкопки на деп. “Средиземноморски и Източни изследвания” на Тиванска гробница № 263, на сановника Пиай от времето на XIX египетска династия (13 век, пр. Хр.), която се намира в Курна (селище, разположено на западния бряг на Луксор, Египет). Разкопките са се провели между 01.02. и 10.03. 2013 г. Целите на проучването през сезон 2013 са разкопаване на двете погребални камери във вътрешното помещение на гробницата; почистване на двора пред входа на гробницата; изследване неизвестна до сега шахта пред входа на гробницата; обезопасяване на отворите на шахтите; изработване и поставяне на подпори на тавана на първото помещение; взимане на проби за изследване на мазилката и пигментацията на гробницата. Това е вторият от общо четири сезона необходими за цялостното изследване на гробницата. След всеки сезон се публикува отчет за извършената работа, а след приключването на последния сезон се планира пълно издание на обекта.


Постигнати резултати


1. Открити множество артефакти;
2. Медийно ппуляризиране на НБУ като единствената българска институция, която провежда научни изследвания в Египет;
3. Изложба с фотоси;


Екип:

  • доц. д-р Теодор Леков - преподавател
  • доц. д-р Емил Бузов - преподавател
  • проф. Сергей Игнатов д.н. - преподавател
  • проф. д-р Васил Гарнизов - преподавател
  • д-р Йордан Чобанов - докторант
  • Силвия Кременска - студент