Vienna design week 2013

Vienna design week 2013
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Светослав Тодоров Анев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

В периода 27.09. – 06.10.2013 г. във Виена се проведе Vienna Design Week. Събитието се позиционира като културен фестивал с тема „Дизайн“. Част от фестивала са изложби, презентации, дискусии, разговори, работилници и други събития в различните области като продуктов, мебелен, индустриален, моден, графичен и експериментален дизайн. Целта на Vienna Design Week е да направи видим дизайна в града и да покаже както местния потенциал в тази насока, така и да обмени опит с чужди дизайнери. Събитието се провежда едновременно в различни галерии, музеи, шоуруми, висши учебни заведения, паркови пространства и т.н. разпръснати из целия град.
За втори път студенти и преподаватели от БП и МП „Интериорен дизайн“ и „Пространствен дизайн“ на НБУ посевиха изложението. На място са изнесени семинари и лекции от ас. Светослав Анев, свързани с различни обекти, част от седмицата на дизайна по време на посещението им. Набраната фото-илюстративна информация е използвана като спомагателен материал в курсовете към програмите на деп. „Дизайн“.
На място студентите имат възможност да се научат как да набират и ползват прогнозните информации. На изложението са разгледани и последните тенденции в начините на експлоатиране на дизайнерски продукти. Особено внимание по време на пътуващия семинар е обърнато на технологичните новости в областта.
http://www.viennadesignweek.at


Постигнати резултати


1. Семинар и фотоизложба в НБУ;
2. Кредити за студентите, представили завършени задачи.


Екип:

  • гл. ас. д-р Светослав Анев - преподавател