Студентски стаж в Белград, Сърбия по проект “Urban Incubator”/“Урбанистичен инкубатор”

Студентски стаж в Белград, Сърбия по проект “Urban Incubator”/“Урбанистичен инкубатор”
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Миряна Стоилова Йорданова-Петрова преп. д-р
Статус:
реализиран

Теофана Харалампиева, Веселина Рупчева и Станислав Стоянов, студенти по архитектура на НБУ бяха удостоени с втора награда на студентския конкурс, проведен по време на Софийската седмица на архитектурата’2012, под мотото „Архитектура търси култура”. Със своя проект те грабнаха вниманието на журито, сред чийто членове бе една от организаторките на проекта „Урбанистичен инкубатор, модел за Савамала”, Белград, Р. Сърбия. На екипа от НБУ бе любезно предложен стаж и участие в гореспоменатия проект, имайки предвид тяхното забележително представяне в конкурса и 2-рото място в класирането.
Проектът „Урбанистичен инкубатор, модел за Савамала” се състои в проучване и проектиране на градско обновяване на Савамала, квартал с историческо значение, разположен на юг от крепостта Калемегдан и Косанчичев Венац покрай р. Сава в Белград. Студентите се включиха в засненамето на съществуващите градски структури, изчертаване на фасади и обсъждане на стратегии за изготвянето на високотехнологичен модел, комбинация от триизмерно представяне на квартала, неговата функция и значение, както и пресъздаване на обкръжаващата звукова обстановка. Интересът от създаването на такъв модел, изграден от няколко слоя, всеки от който показва съответна функция, атмосфера и дух на мястото е предизвикан от съвременните подходи към опазването на историческите градски части.
Теофана, Веселина и Станислав участваха активно в изготвянето на прототип - макет – основа, около която бяха провеждани дискусии, относно бъдещето на квартала; Тази работилница имаше за цел да провокира публични дебати, презентации и включване на жители, инвеститори и местни власти, както и посетителите на квартала в процеса на градското обновление. Успоредно с развитието на макета се подготвяха презентации, част от програмата на международния фестивал „Миксер Белград“, проведен по време на първата седмица от практиката.
За изготвянето и реализацията на идейния макет полезно бе участието на международно известната фирма за моделиране Studio KU+ и неговият основател Кайта Шинагава. На базата на взетите решения и разработки относно визията и съдържанието на модела се предвижда неговото професионално изготвяне през месец октомври.

Клип, представящ работната атмосфера от проекта „Урбанистичен инкубатор, модел за Савамала” – http://www.youtube.com/watch?v=kMAhTOqMrd8


Постигнати резултати


Участие на студенти от НБУ в извънаудиторни занимания и конректни задачи от практиката;


Екип:

  • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова - преподавател
  • Веселина Рупчева - студент
  • Станислав Стоянов - студент
  • Теофана Харалампиева - студент