MUSIC-ALL ПРОЕКТ НА БОРИС ПАНКИН. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ПО МУЗИКА, ТЕАТЪР И ДРУГИ

MUSIC-ALL ПРОЕКТ НА БОРИС ПАНКИН. РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ПО МУЗИКА, ТЕАТЪР И ДРУГИ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Милена Георгиева Шушулова-Павлова проф. д-р
Статус:
реализиран

Проектът MUSIC_ALL има за цел да въведе и обогати практически студентите в придобиването и усвояването на интерпретационни подходи към драматургичната част на мюзикъла и естественото развитие на сценичното действие на персонажите в музикалната част на произведенията, както и смисловата интерпретация на текста в нея.
Проектът е изграден на колажен принцип, като избира не отделни музикални номера или диалози, а кратък откъс, цял сегмент от произведението. Този сегмент включва вербалното действие – диалог, който преминава в музикалното си продължение. Така изпълнителите ще имат достатъчна драматургична „писта“, по която да достигнат до музикалната кулминация.
Друг позитив на проекта в богатата банка от световни заглавия, която ще се предложи на избраните студенти най-адекватно за техните възможности, опит и интерес произведение.
Заглавия: HAIR – J. Ragni, G. Rado, G. McDermott, ALL THAT JAZZ! – R. A. Arthur, B. Fosse, CHICAGO – J. Kander, F. Ebb, B. Fosse, SWEET CHARITY – C. Coleman, D. Fields, N. Simon, RENT – J. Larson, MAMMA MIA! – B. Andersson, B. Ulvaes, C. Johnson, WE WILL ROCK YOU! – Queen, B. Elton, CABARET – J. Kander, F. Ebb, GREASE – J. Jacobs, W. Casey.
Продуктът ще се представи не само в Университетски театър, а и на други сцени в София и страната (Кюстендил, Перник, Плевен и др.).


Постигнати резултати


1. Кредитиране на студентите за извънаудиторна дейност;
2. Представяне на концерт-спектакъла да сцени извън НБУ като част от кандидатстудентската кампания.


Екип:

  • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова - преподавател
  • Борис Панкин - студент
  • доц. Димитър Василев - преподавател
  • доц. д-р Анна Пампулова - преподавател
  • Кирил Янев - докторант
  • Серафим Биденев - студент
  • Младен Тасков - преподавател