Теренно антропологическо изследване “Българите в Брюксел"

Теренно антропологическо изследване “Българите в Брюксел
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Магдалена Борисова Елчинова проф. д-р
Статус:
реализиран

Приключи работата по проект „Теренно антропологическо изследване „Българите в Брюксел“, реализиран от студенти по антропология в Нов български университет под научното ръководство на доц. д-р Магдалена Елчинова. Проектът имаше за цел да се проучи начинът на живот на имигранти от България в Брюксел – причини за миграцията, социален профил, поддържане на общност в чужбина, поддържане на връзки с родината. В краткосрочното теренно изследване в Брюксел в периода 11-14 юни 2016 г. младите изследователи се срещнаха с множество представители на определена кохорта имигранти от България – млади професионалисти, ангажирани на работа в евроинституциите или мултинационални организации и институции, базирани в белгийската столица. Посетени бяха различни събития и места, на които се събират български граждани – празнична вечер с български хорa, българският параклис „Св. Климент Охридски“, български магазини, кафенета и др. Студентите имаха възможност чрез практическа работа да разширят познанията си върху трансмиграцията, усвоени в класната стая. В резултат на интензивната им работа е натрупан солиден първоначален корпус от теренни материали – наблюдения, интервюта, снимки – за българските граждани, временно или трайно установили се Брюксел. Резултатите по проекта бяха представени на семинар в НБУ на 27.10.2016 г., а събраните материали се съхраняват в Архива на деп. „Антропология“ в НБУ.


Екип:

  • проф. д-р Магдалена Елчинова - преподавател
  • проф. д-р Пламен Бочков - преподавател