АРФАТА ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ V PARIS TOUJOURS…

АРФАТА ИЗВОР НА ВДЪХНОВЕНИЕ V PARIS TOUJOURS…
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Милена Георгиева Шушулова-Павлова проф. д-р
Статус:
реализиран

Mайсторски клас на проф. Сузана Клинчарова в НБУ. Елементите на спектакъла, с който ще завърши майсторският клас, ще бъдат обединени около неотдавнашните драматични събития в Париж - терористичните атентати през 2015 г. Участниците ще бъдат съпричастни към общата идея за принадлежност към една културна обективност и в по-широк аспект към цивилизацията, която защитаваме на определено ниво, всеки със собствените си средства.
Интерактивният характер на проекта се състои във взаимодействието на департамент „Музика“ с департаментите „Кино реклама и шоубизнес“, „Изящни изкуства“ и „Политически науки“. Ще бъде осъществена и заснета на място непосредствена връзка със студенти от Сорбоната в Париж, с преки свидетели на атентатите, със създатели на проекта за запазване на паметта от атентатите. Ансамбълът от пет арфи ще разработи музикален репертоар на парижки композитори от XX и XXI век. В специално интервю композиторът Филип Ерсан ще представи своята пиеса за арфа „Бамян“, реакция на деструктивната сила на терористичните организации. Публиката и обществеността ще допринесат с участието си в открития дебат, изразявайки мненията си на две интерактивни стени - съставна част на спектакъла, поставени респективно в НБУ и в НДК.
Проектът е насочен към разработване на френски репертоар, включващ пиеси на парижки композитори от XX и XXI век. Запознаване със спецификата на водещата в световен аспект френска арфова школа.
Характерен стил на подбрания репертоар.
Запознаване с текста, технически обозначения.
Характерна техника и звукоизвличане.
Публиката и обществеността ще допринесат с участието си в открития дебат, изразявайки мненията си на две интерактивни стени - съставна част на спектакъла, поставени респективно в НБУ и в НДК. Патронажът на Председателя на франкофонските посланици в ООН ще придаде на спектакъла универсален мащаб.


Екип:

  • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова - преподавател
  • проф. д-р Сузана Клинчарова - преподавател
  • проф. Людмил Христов - преподавател
  • доц. Елена Иванова - преподавател
  • проф. д-р Моника Попова - преподавател
  • проф. д-р Георги Арнаудов - преподавател
  • доц. д-р Антоний Гълъбов - преподавател
  • Мартин Томов Стоянов - служител
  • д-р Кохар Андонян-Краджян - служител
  • Ралица Ивова Русева - служител