ПОЕЗИЯТА НА ГОЛОТО ТЯЛО творчески проект-работилница на доц. д-р Динамир Предов, AFIAP и екип

ПОЕЗИЯТА НА ГОЛОТО ТЯЛО творчески проект-работилница на доц. д-р Динамир Предов, AFIAP и екип
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Динамир Цветанов Предов доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът е продължение на проекта "Георметрия на голото тяло". Целта е да се продължат творческите изследвания в посока на духовното и поетичното начало отново в контекста на на наследството на Елада, Ренесанса и фотографското изкуство на XX век.
В серия от семинари ще се разгледат теорията и практиката при заснемане на голо женско тяло в различни условия, след което ще се разработят конкретни идеи и логистични планове и ще се реализират пет фотосесии. Участие ще взет студенти от деп. "Кино, реклама и шоубизнес" и техни преподаватели.


Екип:

  • доц. д-р Динамир Предов - преподавател