Учредителна конференция на Източноевропейска мрежа по философия на науката (EENPS16)

Учредителна конференция на Източноевропейска мрежа по философия на науката (EENPS16)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лилия Александрова Гурова проф. д-р
Статус:
реализиран

Подпомагане организацията на Учредителната конференция на Източноевропейската мрежа по философия на науката (EENPS), която ще се състои от 24 до 26 юни 2016 г. в НБУ.
Инициативата за създаване на EENPS е на членове на Европейската асоциация по философия на науката (EPSA) от България, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Словения, Сърбия и Турция. Мрежата ще подпомага сътрудничеството между философите на науката ипредставителите на други дисциплини от Централна, Източна и Югоизточна Европа, чрез организирането на конференции, семинари, академичен обмен и работа върху общи изследователски проекти.


Екип:

  • проф. д-р Лилия Гурова - преподавател
  • ас. д-р Веселина Къдрева - докторант
  • Антон Дончев - докторант