Стаж в стъкларската база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република - 2016 г. на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие по художествено стъкло)

Стаж в стъкларската база на Академията по изкуства в Светла над Сазава, Чешка република - 2016 г. на студенти от департамент Изящни изкуства (ателие по художествено стъкло)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Константин Димитров Вълчев доц. д-р
Статус:
реализиран

Практическо обучение на 15 студенти от НБУ в стъкларската база на Академия по изкуства в гр. Светла над Сазава, Чехия (26 май – 6 юни 2016 г.) – изработване на проекти в техника духано стъкло, гравиране, шлайфане и полиране на произведенията, посещение на витражни ателиета.


Екип:

 • доц. д-р Константин Вълчев - преподавател
 • Стефан Велев - студент
 • София-Хара Хадзопулу - студент
 • Деница Дешева - студент
 • Александър Тасев - студент
 • Габриела Тончева - студент
 • Веселина Гекова - студент
 • Цветомира Борисова - студент
 • Мария-Магдалена Попова - студент
 • Райна Тасева - студент
 • Рая Сотирова - студент
 • Таня Хубенова - студент
 • Ивайло Ненов - студент
 • Койя Чехларова - студент
 • Диляна Тасева - студент
 • Максим Тутунаров - студент