Подготовка на изложба „Стъкло и огън“ в Музея на НБУ

Подготовка на изложба „Стъкло и огън“ в Музея на НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Валентина Иванова Ганева-Маразова доц. д-р
Статус:
реализиран

Изложбата „Стъкло и огън“ се създава в сътрудничество на Музея на НБУ с департамент „Изящни изкуства“ и Националния исторически музей. Проектът е научно-творчески с интердисциплинен характер и с участие на студенти от различни програми в работата по подготовката на изложбата.
Проектът обединява специалисти от два департамента на НБУ в концепирането и подготовката на експозиционния план и документирането на експонатите и при проектиране на дизайна на експозицията и на необходимите аранжорски пособия за изложбата.
Изложбата атакува темата от необичайна гледна точка – тя показва различни аспекти на стъклото – от чисто утилитарни, през исторически и технологичен до семантичните измерения на светлина/прозрачност/отражения/блясък и др. и демонстрира неочакван поглед през призмата на отношение стъкло-огън.
С тази изложба Музеят на НБУ за пръв път се включва в международната инициатива, посветена на Международния ден на музеите – Нощта на музеите (18 май 2013 г.), когато в експозицията се проведе демостративен уъркшоп за рисуване върху стъкло.


Екип:

  • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова - преподавател
  • доц. д-р Константин Вълчев - преподавател
  • Ели Николаева Тодорова - служител
  • Димо Георгиев - служител
  • проф. Иван Маразов д.н. - преподавател
  • доц. д-р Татяна Шалганова - преподавател