Реализация на сътрудничество и преподаване по договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет с участник доц. Петя Александрова, д.н.

Реализация на сътрудничество и преподаване по договор между НБУ и Московския държавен лингвистичен университет с участник доц. Петя Александрова, д.н.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Петя Александрова Александрова проф. д.н.
Статус:
реализиран

Проектът включва няколко дейности, сред които са преподаване през пролетния семестър на академичната 2015/2016 г. в специалността "Връзки с обществеността" в МДЛУ; изследване на съвременната руска култура за научна студия на доц. Александрова; дистанционна среща между студенти от НБУ и МДЛУ в рамките на семинара "Знания за ПР и журналисти"; сравнителен анализ между програмите "Връзки в обществеността" в двата университета и ще бъде представен на пролетната научна конференция през май 2016 г. на деп. "Масови комуникации" на НБУ.


Екип:

  • проф. Петя Александрова д.н. - преподавател