Научно-изследователска дейност в БКИ Дом “Витгенщайн”, Виена

Научно-изследователска дейност в БКИ Дом “Витгенщайн”, Виена
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Теодора Венцеславова Константинова
Статус:
реализиран

Проектът “Научно-изследователска дейност в БКИ Дом „Витгенщайн“, Виена” има за цел да предостави на докторанта Теодора Константинова възможността за научно изследване и проучване на важни документи в архивите на дом „Витгенщайн“ във Виена в рамките на 20 дни през месец май 2016 г.
Темата на нейната дисертация „Развитие на традицията в културните взаимоотношения между България и Австрия след 1989 година. Съвременно българско изкуство в чуждестранния художествен контекст" предполага обстойно проучване в областта, а работата с документи в специализирана институция във Виена е от ключово значение за стойностното изработване на дисертацията. В тази връзка се има предвид и важния принос за развитието на изследователската дейност към департамент „Изкуствознание и история на културата“, а и за популяризирането на докторска програма „Изкуствознание и визуални изследвания“.
По време на престоя си във Виена Теодора Константинова извърши обстойно проучване на необходимата за научното изследване документация в архивите и библиотеката на БКИ дом „Витгенщайн“. Бяха проведени и обстойни консултации с проф. Румяна Конева (директор на Българския културен институт (БКИ) Дом „Витгенщайн”) и проф. Петер Бахмайер (българист и културолог).
Събраната информация е от голямо значение за по-нататъшната разработка на докторската теза на Теодора Константинова.
Успоредно с дейността си в БКИ дом „Витгенщайн“ Теодора Константинова проведе и голям брой важни срещи-разговори с австрийски специалисти в областта (като например Анемари Тюрк (КултурКонтакт) и Валтер Зайдл (изкуствовед и куратор), както и с български художници, които живеят и работят във Виена. Тези срещи доведоха до важни изводи и предпоставки за изработване на релевантна теза.
По време на работата във Виена беше осъществена и среща с доц. Боян Манчев (научен ръководител), с когото на място бяха обсъдени процеса на работа и посоките за нейното развитие.
Някои от важните материали, които бяха предоставени на докторантката са Книгата „Виена и българите. Из историята на българската общност в Австрия (1700-2000)“ с автор Димитър Драндийски, подарена от проф. Румяна Конева, директор на БКИ дом „Витгенщайн“; важни публикации относно културните взаимоотношения между България и Австрия през годините, писани и подарени от проф. Петер Бахмайер; каталози от важни изложби с българско участие във Виена от 80-те години до днес, подарени от Kunstlerhaus, музея ESSL, Анемари Тюрк, Валтер Зайдл, Василена Ганковска, Мара Матушка и др.


Постигнати резултати


1. Установяване на трайни отношения между НБУ и БКИ във Виена;
2. Снимков материал;


Екип:

  • Теодора Константинова-Механджийска - докторант
  • доц. Боян Манчев д.н. - преподавател
  • доц. д-р Наталия Христова - преподавател