Участие в Европейската конференция по изследване на социалната работа, март-април 2016, Лисабон

Участие в Европейската конференция по изследване на социалната работа, март-април 2016, Лисабон
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Росица Първанова Генчева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Гл. ас. д-р Росица Генчева от Департамента по антропология на НБУ участва в Европейската конференция по изследване на социалната работа, която се проведе в Католическия университет на Португалия в Лисабон между 30 март и 1 април 2016 г. Заедно с Карина Нигрен и Раса Науаниене, тя изнесе доклад на тема „Понятието за семейство в социалното законодателство и политики в България, Швеция и Литва“, на който е съ-автор заедно с проф. д-р Ленарт Нигрен, доц. д-р Евелин Коо и д-р Карина Нигрен от Университета в Умео, Швеция и доц. д-р Раса Науаниене от Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас, Литва. Изводите от доклада ще залегнат в сравнителния анализ на режимите на социална държава, който е основна цел на съвместния международен проект „Family Complexity and Social Work. A Comparative Study of Social Based Welfare Work in Different Welfare Regimes”, финансиран от програма NORFACE за периода 2015-2017 г., с водещи партньори Университета в Умео, Швеция; Университета в Ставангер, Норвегия и Университета в Бирмингам, Великобритания и партньори Юнивърсити Колидж в Корк, Ирландия; Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас, Литва; НБУ, България; Понтификалния католически университет в Сантяго, Чили и Университета на Нуево Леон, Монтерей, Мексико. Участието в конференцията стана възможно благодарение на финансовата помощ на Университета в Умео и ЦФСР на НБУ.

Сред най-интересните панели на конференцията бяха тези за изследване на политически конфликти, травма и социална работа (на базата на теренна работа в Северна Ирландия и Израел), на транснационалната социална работа и миграциите (върху терени в Германия и Казахстан) и на белгийския екип, работещ върху неформалните бежански лагери в Брюксел и политизирането на частните граждански инициативи около мигрантите в Белгия. Впечатляващи бяха keynote лекциите на Фъргюс Макнийл върху понятието „дезистанс“, както и на Фернанда Родригес за ефектите от политиката на остеритет в Португалия през последните няколко години.


Постигнати резултати


1. Представяне на резултатите в курсовете APLB836 “ЕС: гражданство, институции, идентичности” и PSYE316 “Психопатология”;
2. Включване на деп. “Антропология” в европейски и извъневропейски мрежи за изследване на социалната работа.


Екип:

  • гл. ас. д-р Росица Генчева - преподавател