Общностите и тяхната култура през призмата на фотографията

Общностите и тяхната култура през призмата на фотографията
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Десислава Йорданова Найденова
Статус:
реализиран

Задачите на проекта включват извършване на фотографско и антропологично проучване с цел документиране и опознаване на автентични за България традиции и обичаи. Участници в проекта са студенти по Фотография, чиито снимки ще бъдат показани на изложба.


Екип:

  • Десислава Найденова - студент
  • Жаклина Чорбаджиева - студент
  • Краси Стругов - студент
  • Кристиян Иванов - студент
  • Михаела Аройо - студент
  • Андриана Илиева - студент
  • Валентина Стоева - студент
  • Даяна Лазарова - студент