Придобиване на квалификационна група по електробезопасност за работа в лаборатория

Придобиване на квалификационна група по електробезопасност за работа в лаборатория
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Георги Костадинов Петров доц. д-р
Статус:
реализиран

Провеждане на обучение и периодична сертификация на преподавателите от деп. "Телекомуникации" по електробезопасност (обучение по Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V).


Екип:

  • доц. д-р Георги Петров - преподавател
  • доц. д-р Васил Къдрев - преподавател
  • доц. д-р Анушка Станчева - преподавател
  • доц. д-р Росен Пасарелски - преподавател
  • гл. ас. д-р Тереза Стефанова - преподавател
  • Биляна Бенкова - служител