Преподавателска мобилност във Фрибур, Швейцария – 12-16.04.2016 г.

Преподавателска мобилност във Фрибур, Швейцария – 12-16.04.2016 г.
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Ирена Иванова Бокова доц. д-р
Статус:
реализиран

Реализиране на преподавателска мобилност на доц. Ирена Бокова в Университета във Фрибур, Швейцария, включваща провеждане на 2 семинара на теми: “Границата – географски и символни места” (4 часа) и “Градовете край границите и новите регионални центрове на Балканите” (4 часа) и работна среща с преподаватели за представяне на антропологични изследвания в България и обсъждане на общи проекти (12 – 16 април 2016 г.).


Екип:

  • доц. д-р Ирена Бокова - преподавател