Централна Македония - от древността до наши дни

Централна Македония - от древността до наши дни
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Лъчезар Стоянов Стоянов доц. д-р
Статус:
реализиран

Проектът има за цел да проведе практическо обучение (in situ) на студенти освен от БП „История“ и майнър програма „История“ и на всички студенти от НБУ, които проявяват интерес към миналото на този район. Освен практическото обучение, проектът цели да реализира изследователска дейност, свързана с проучване и събиране на материали, отразяващи културно-историческото наследство в централна Македония. Семинарът е двудневен от 26 до 27 март 2016 г., с маршрут: София – Щип – Велес – Стоби – Прилеп – Куманово – Старо Нагоричане – София.
Преподавателите ще изнесат лекции и ще вземат участие в дискусиите по презентациите на студентите. На студентите ще бъдат зададени предварително теми за историческите обекти, включени в програмата на семинара. Реализирането на проекта ще даде възможност на студентите да проведат практическото си обучение по курсове: HISB142 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове" - 2 част (за студенти от БП „История“, 6 семестър и HISB521 Проект "Културните и политически модели през Средновековието и новото време" (за студенти от майнър програма „История“, 6 семестър).


Екип:

  • доц. д-р Лъчезар Стоянов - преподавател
  • Марияна Богданова Стоянова-Алексиева - служител
  • проф. д-р Румен Генов - преподавател
  • доц. д-р Светла Янева - преподавател
  • доц. д-р Зарко Ждраков - преподавател
  • доц. д-р Живко Лефтеров - преподавател
  • доц. д-р Димитър Гюдуров - преподавател