Състезания по програмиране по случай 25 години НБУ

Състезания по програмиране по случай 25 години НБУ
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Природни науки, математика и информатика
Ръководител:
Петя Иванова Асенова доц. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на две състезания по програмиране – междууниверситетско в присъствена и дистанционна форма (26.03.2016 г.) и ученическо (09.04.2016 г.), като резултатите на учениците се приравняват към ТОП.


Екип:

  • доц. д-р Петя Асенова - преподавател
  • проф. д-р Красимир Манев - преподавател
  • доц. д-р Николай Киров - преподавател
  • гл. ас. д-р Марияна Райкова - преподавател
  • Велислав Николов - преподавател
  • гл. ас. д-р Стоян Боев - преподавател