Младите и конфликтът – възможни решения. Израелско-палестинският конфликт според младите от студентските общности в Израел и Палестинската автономия. (III част или продължение на проект със същото заглавие от миналите две академични 2013/2014 и 2014/2015 г.)

Младите и конфликтът – възможни решения. Израелско-палестинският конфликт според младите от студентските общности в Израел и Палестинската автономия. (III част или продължение на проект със същото заглавие от миналите две академични 2013/2014 и 2014/2015 г.)
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Мирианна Сабетай Майер доц. д-р
Статус:
действащ

Провеждане на теренно изследване (анкетиране на терен) през м. октомври 2016 г. за трета година от студент и докторант от НБУ в 4 университета: два в Израел (Тел Авив и Йерусалим) и два в Палестина (Източен Йерусалим и Рамала) за възможните решения на конфликта и сравняване с резултатите от предишните изследвания, проведени през 2013 г. и 2015 г.


Екип:

  • доц. д-р Мирианна Майер - преподавател
  • Симеон Попов - студент
  • Цветозар Вълков - докторант
  • Николай Николаев Найденов - докторант
  • Василий Ченков - студент
  • Венцислав Божев - студент