Кризи, протести, мобилизации” Международна конференция на НБУ и Френския институт-София за отбелязване 25 години НБУ, 25 години Френски институт-София

Кризи, протести, мобилизации” Международна конференция на НБУ и Френския институт-София за отбелязване 25 години НБУ, 25 години Френски институт-София
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Катя Василева Христова-Вълчева гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

Организиране и провеждане на международна научна конференция на тема “Кризи, протести, мобилизации” за отбелязване на 25 години НБУ и 25 години Френски институт-София, която ще се проведе във Френския институт на 25 април 2016 г.


Екип:

  • гл. ас. д-р Катя Христова-Вълчева - преподавател
  • проф. Антоний Тодоров д.н. - преподавател
  • проф. д-р Анна Кръстева - преподавател
  • гл. ас. д-р Петя Георгиева - преподавател
  • гл. ас. д-р Иван Начев - преподавател
  • гл. ас. д-р Кирил Аврамов - преподавател
  • доц. д-р Евелина Стайкова - преподавател
  • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева - преподавател
  • Елица Узунова - служител