Финансиране престоя на чуждестранен преподавател май 2016

Финансиране престоя на чуждестранен преподавател май 2016
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Емил Серафимов Калчев гл. ас. д-р
Статус:
реализиран

На 27, 28 и 29 май, 2016 г. проф. Гунар Праузе от ТУ в Хумболд, Германия проведе интензивни лекции на английски език по курс МВАМ289 International Business and Business Simulation в програма „Международен бизнес“.
Проф. Праузе проведе симулационна игра базирана на софтуер за бизнес симулации I-Ludus. По време на играта, която се проведе на няколко етапа, студентите трябваше да взимат по около 40 решения за всеки етап относно различни параметри от дейността на тяхната компания: продажби, цени, пазари, доставчици, продукти, ресурси, персонал и т.н. Вследствие на играта те получиха реална представа от решенията, пред които са изправени мениджърите в производствените компании.


Постигнати резултати


1. Използване на ноу-хауто и материали на проф. Праузе в областта на международния бизнес и провеждане на курс на английски език;


Екип:

  • гл. ас. д-р Емил Калчев - преподавател
  • гл. ас. д-р Красимир Костенаров - преподавател