Участие с доклад в международен конгрес на EAM (международна мрежа за изследване на авангарда и модернизма в Европа), който ще се проведе в Университета в гр. Рен, Франция от 1 до 4 юни 2016 г. като представител на НБУ. Доклад на тема: Expressionism – Abroad, at Home, and Imported: Bulgarian Graphic Art until the mid-1920s

Участие с доклад в международен конгрес на EAM (международна мрежа за изследване на авангарда и модернизма в Европа), който ще се проведе в Университета в гр. Рен, Франция от 1 до 4 юни 2016 г. като представител на НБУ. Доклад на тема: Expressionism – Abroad, at Home, and Imported: Bulgarian Graphic Art until the mid-1920s
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Изкуства
Ръководител:
Ирина Иванова Генова проф. д-р
Статус:
реализиран

Участие с доклад в международен конгрес на EAM (международна мрежа за изследване на авангарда и модернизма в Европа) в Университета в Рен, Франция от 1 до 4 юни 2016 г.
Тема на доклада: Expressionism – Abroad, at Home, and Imported: Bulgarian Graphic Art until the mid-1920s

Целта на проекта е участието на преподавател от НБУ в международен конгрес и в планиран сборник.
Приносът за НБУ се състои в отзвук от участието на Университета в международния конгрес на ЕАМ и в публикация на статия в сборник, планиран за 2017 г. Единственото представяне от България сред 240 участници на форума в Рен (от Европа, САЩ, Австралия и др.) беше на преподавател от НБУ. Международната видимост на Университета играе положителна роля за престижа му.
Материалите от Конгреса в Рен, както и от цялостната работа на ЕАМ, ще бъдат използвани в курсове към програмите на департамент Изкуствознание и история на културата (НАСВ726 Българското изкуство от периода 1878-1945, НАСМ143 Съвременни истории / Следистории а изкуството и др.)


Постигнати резултати


1. Публикации;
2. Материалите от Конгреса в Рен, както и от цялостната работа на ЕАМ, ще бъдат използвани в курсове към програмите на департамент Изкуствознание и история на културата (НАСВ726 Българското изкуство от периода 1878-1945, НАСМ143 Съвременни истории / Следистории а изкуството и др.);
3. Поддържане и разширяване на контактите на НБУ с университети и изследователски центрове;


Екип:

  • проф. д-р Ирина Генова - преподавател