Осми международен пътуващ университет за регионално устройчиво развитие в Западна Стара планина “Бъдещето на градовете – Градове на бъдещето

Осми международен пътуващ университет за регионално устройчиво развитие в Западна Стара планина “Бъдещето на градовете – Градове на бъдещето
Финансиране:
Централен фонд за стратегическо развитие
Направление:
Социални, стопански и правни науки
Ръководител:
Радосвета Трендафилова Кръстанова-Канева гл. ас. д
Статус:
реализиран

Проектът “Бъдещето на града – Градът на бъдещето” включва Международен пътуващ университет в региона на Западна Стара планина и Международна студентска конференция в град Чипровци. Събитието, което се състоя от 26 май до 1 юни 2016 г., е традиционно интердисциплинно и между-департаментно. То се съществява за осма поредна година, с участието на студенти, докторанти, преподаватели и изследователи от НБУ, БАН, френски, немски, словашки и други европейски образователни и академични институции. През годините в събитието са участвали студенти и преподаватели от България, Китай, Южна Корея, Словакия, Швеция, Великобритания, Франция и Германия.
Тази година в международната образователна проява се включиха преподаватели, учени и експерти от различни сфери на знанието и практиката от следните академични и образователни институции: Университет на Бургундия, Университет на Гренобъл, Дом на науките за Човека – Дижон и Център за социални компетенции TalentCampus – Бургундия, Франция, университета на Фрайбург, Швейцария, Института за изследване на обществата и знанието – БАН и Университета за библиотекознаниие и информационни технологии, София. Те работиха съвместно с колегите си от НБУ и представители на местните общности в няколко населени места от региона Западна Стара планина – Чипровци, Белоградчик, с. Желен, с. Бели мел.

Повече за Международния пътуващ университет вижте тук :
http://placeforfuture.org/?p=3329&lang=bg
http://placeforfuture.org/?p=3329&lang=en
http://placeforfuture.org/?p=3329&lang=fr

В пътуващия университет взеха участие представители на шест департамента на НБУ – “Архитектура”, “Администрация и управление”, “Икономика”, “Масови комуникации”, “Политически науки” и “Романистика и германистика”. Студентите и докторантите се запознаха с културно-историческото и природно богатство на областта, позната като “най-бедния регион в ЕС”. Цел на събитието беше участниците да анализират основните проблеми на населените места там – безработица, демографски срив, лошо управление на държавни средства и европейски фондове, липса на административен капацитет и човешки ресурс, както и със социалните, политически и културни последици от тези явления за градовете и селата в региона. В резулатат от проведените семинари и теренни изследвания, съпътствани от посещения на ключови места, пътуващи лекции и семинари и срещи с местната власт и местните хора, студентите, разделени в 6 работни групи, разработиха свои визии за решаване на местни проблеми. Работата в екип се съсредоточи около няколко основни теми – земеделие в града, зелени работни места, развитие на алтернативен градски туризъм, граждани и местна власт, паметта и града, ахитектура и градоустройство.

http://www.news.nbu.bg/bg/events/gradyt-na-bydeshteto-bydeshteto-na-grada!7958.

Работните групи представиха на английски език резултатите от екипната работа в Историческия музей на град Чипровци. На заключителното събитие присъстваха областния управител на област Монтана Ивайло Петров и заместник-областния управител Нина Петкова и представители на гражданското общество в Чипровци.

Видео-дневник на всички основни събития на Пътуващия университет можете да видите тук :
http://placeforfuture.org/?p=3577
http://placeforfuture.org/?p=3772


Екип:

  • гл. ас. д-р Радосвета Кръстанова-Канева - преподавател
  • проф. д-р Георги Георгиев - преподавател
  • доц. д-р Борис Наймушин - преподавател
  • доц. д-р Евелина Христова - преподавател
  • преп. Диан Карагеоргиев - преподавател
  • доц. д-р Климент Иванов - преподавател
  • доц. д-р Теодора Ризова - преподавател
  • доц. д-р Евелина Стайкова - преподавател
  • ас. д-р Илдико Отова - преподавател